Samen weet je meer dan alleen. Daarom werkt KennisBrug samen met allerlei mensen die elk hun eigen expertise hebben.

Guido de Ruiter

Guido de Ruiter en ik werken graag gezamenlijk vanuit gedeelde opvattingen aan uw oplossing.
Dit kan gaan over strategische of tactische keuzes, met name  op het terrein van Wonen-Welzijn-Zorg voor ouderen, gehandicapten of gezondheidszorg.

Habitask

Als trainer bij Habitask onderschrijf ik hun visie op leren. Er zit verschil tussen ‘kennis overdragen’ en ‘leren’. Bij Habitask komen cursisten om te leren. Ze willen er iets mee kunnen. Daarom ligt het accent in alle opleidingen en trainingen op de praktijk. Kennis, de ‘theorie achter de praktijk’, is daarbij ondersteunend, niet leidend. Vanuit de woningcorporatie-praktijk maak ik verbinding met andere werelden in onze samenleving. Laat ervaren hoe samen werken echt werkt.

Met u?

Ontwikkeling en kennisdeling vind ik belangrijk. Inspiratie haal ik behalve uit geschreven teksten ook via deelname in uiteenlopende samenwerkingsverbanden. Naast klantencontact, heb ik regelmatig intervisie  met een netwerk van trainers, coaches en procesregisseurs. Graag wil ik deze portofolio uitbreiden met meer ‘vaste samenwerkingspartners’. Met u?

Publiek Werkt Samen

Als een van de partners van Publiek Werkt Samen vervul ik de rol van projectleider bij het samenwerkingsverband Bloei in Holland Rijnland en procesbegeleider bij het project Grip op Loslaten bij gemeenten.
Publiek Werkt Samen realiseert veranderingen en brengt samenwerking in de publieke sector in de praktijk. Veranderingen en samenwerkingen binnen organisaties, tussen organisaties en met de samenleving. Door betere samenwerking kunnen onze opdrachtgevers meer maatschappelijke waarde toevoegen.