Voortdurende veranderingen in het sociale domein op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg. Meer vragen dan pasklare antwoorden. Steeds grotere verwevenheid en onderlinge afhankelijkheid. Niemand heeft de 'wijsheid in pacht'. Samen komen we tot vernieuwende oplossingen. Hier wil ik graag bij helpen. Als trainer voor professionals en vrijwilligers, als procesregisseur of projectleider. Het leggen van verbindingen, samenwerken, staat centraal.
~ Evelyn Kessels

Trainer

Ontdekken wat iemand nodig heeft om te exceleren.

Procesregisseur

Ieder proces heeft zijn eigen dynamiek en elan.

Projectleider

Projecten leiden. Vanuit meerdere perspectieven.  • Een bevlogen docente...–Studenten van NCOI