Woningcorporaties

Voor mij betekent werken in woningcorporatieland, werken in één van de meest veelzijdige werelden. Kenmerkend is de maatschappelijke betrokkenheid. Deze organisaties zorgen voor de eerste levensbehoefte van mensen; namelijk ‘wonen’.  Maar ook de ‘blauwe kant’ van bedrijfsvoering is van belang voor het gezonde voortbestaan van de corporaties. Zonder huurdersparticipatie is een maatschappelijk gedreven organisatie betekenisloos. Gebiedsgericht werken voor het bewaken van de integraliteit. Laveren tussen operationele taken, tactische invalshoeken en strategische keuzes. En als laatste, maar niet minder belangrijk, samenwerken op het snijvlak waar wonen, welzijn en zorg bijeen komen.

Sociaal Beheer

Op het gebied van Sociaal Beheer geef ik trainingen aan medewerkers in de volgende rollen: sociaal beheerders, woon- en wijkconsulenten, gebiedsregisseurs, huurincasso medewerkers en klantenservice medewerkers. Hierbij verbind ik de praktijk aan onderliggende theorieën op het gebied van communicatie, gedragsveranderingen begeleiden, sociologische en psychologische vraagstukken.