P1060713Waar staat KennisBrug voor?

Vanuit verbinding samen werken aan processen en projecten. En het trainen van vaardigheden om te samenwerken op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg.

Over KennisBrug

Mijn drijfveer om KennisBrug op te richten is dat ik heb ervaren dat elkaars taal verstaan én begrijpen lastig is. Ieder van ons luistert en kijkt door zijn/haar eigen bril. En hoort of ziet alleen wat door die bril heen komt. Andere invalshoeken vallen vaak buiten beeld. Als KennisBrug sta ik tussen deze werelden en maak vertalingen van elkaars ideeën. Hierdoor stel ik mensen in staat om verbindingen tussen elkaar en elkaars denkbeelden te leggen. En vanuit deze denkbeelden kunnen weer nieuwe paden bewandeld worden.

Waarden

Bij het creëren van bruggen toets ik de opties aan mijn innerlijke meetlat, mijn kernwaarden. De belangrijkste waarden zijn gelijkwaardigheid in relaties, oprechtheid, aandacht, positivisme en toevoeging van betekenis aan de samenleving.

Snijvlak 

Ik vind het belangrijk dat voor iedereen de mogelijkheid bestaat om een zinvol, betekenisvol, leven te leiden. De basisvoorwaarden hiervoor liggen voor een groot deel op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Immers, als je geen dak boven je hoofd hebt, ben je dagelijks bezig met overleven. Als je een betekenisvol leven leidt, is je welzijn geborgd, sta je midden in de samenleving. Hierdoor beschik je over een groter netwerk waardoor je langer zelfstandig kan blijven wonen en is zorg vaak niet de hoofdmoot van je bestaan.

Achtergrond

Na mijn studie Commerciële Economie ben ik verder gaan studeren aan de Universiteit van Tilburg. Hier volgde ik de kopstudie Vrijetijdwetenschappen, waarin het integraal benaderen van vraagstukken op het gebied van vrijetijd voorop stond. Daarnaast volgde ik vakken op het gebied van Economische Psychologie, waarbij ingezoomd werd op het consumentbeslissingsgedrag.  In mijn werkzame leven dat hierop volgde zijn allerlei aspecten uit de studies aan bod gekomen. Van teamleider, coach, naar beleidsmedewerker, procesregisseur tot projectleider en trainer. In elke rol komt telkens mijn drijfveer naar boven: verbindingen creëren tussen mensen en ideeën vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Vandaar dat mijn werkveld de laatste tien jaar zich afspeelde op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Instrumenten

Tijdens de verschillende rollen maak ik gebruik van diverse methoden en technieken. Kijkend wat passend is kan ik de volgende kennis en instrumenten inzetten: neuro linguïstisch programmeren (NLP), Reiki, tai chi, familie- en organisatie opstellingen, systemisch coachen, interactieve zelfresonantie methode, focusing, groepsdynamica, communicatie-vaardigheden, professionele vaardigheden aanleren, begeleiden van gedragsveranderingen.

Wil je meer weten over mijn achtergrond kijk dan op LinkedIn.