Publiek Werkt Samen

Als een van de partners van Publiek Werkt Samen vervul ik de rol van projectleider bij het samenwerkingsverband Bloei in Holland Rijnland en procesbegeleider bij het project Grip op Loslaten bij gemeenten.
Publiek Werkt Samen realiseert veranderingen en brengt samenwerking in de publieke sector in de praktijk. Veranderingen en samenwerkingen binnen organisaties, tussen organisaties en met de samenleving. Door betere samenwerking kunnen onze opdrachtgevers meer maatschappelijke waarde toevoegen.

Lees meer →
0