KennisBrug

Waar staat KennisBrug voor?
Vanuit verbinding samen werken aan het verbeteren van de kennis en vaardigheden van professionals in het sociaal domein. Op integrale wijze samenwerken aan projecten en processen op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg.

Lees meer →
0